System rezerwacji ON-LINE /
On-Line Reservations system.
Wybierz jeden z trzech domków / Select one of three houses : MARIKA, IGOR, MAJA.

 admin

Rezerwacje na domek "MARIKA" / Reservations for "MARIKA" house :

Zgłoś rezerwację na domek "MARIKA" dla / Submit reservation for "MARIKA" house :

Nazwisko / Name:
E-mail:
Tel:
Rezerwacja od dnia / from date: (dd-mm-rrrr)   
do dnia / to date : (dd-mm-rrrr)

 


 admin

Rezerwacje na domek "IGOR" dla / Reservations for "IGOR" house :

Zgłoś REZERWACJĘ na domek "IGOR" / Submit reservation for "IGOR" house :

Nazwisko / Name:
E-mail:
Tel:
Rezerwacja od dnia / from date: (dd-mm-rrrr)   
do dnia / to date : (dd-mm-rrrr)  

 


 admin

Rezerwacje na domek "MAJA" dla / Reservations for "MAJA" house :

Zgłoś REZERWACJĘ na domek "MAJA" / Submit reservation for "MAJA" house :

Nazwisko / Name:
E-mail:
Tel:
Rezerwacja od dnia / from date: (dd-mm-rrrr)   
do dnia / to date : (dd-mm-rrrr)  

 


Wyciąg z regulaminu ( pełny regulamin dostępny jest pod biuro.kopalino@gmail.com ) :
1. Prosimy o rezerwowanie terminów przez system rezerwacji internetowej on-line lub zgłaszanie rezerwacji pod nr tel: +48 503 109 715  oraz tel: +48 511 460 461.
2. O pierwszeństwie decyduje: data i godzina dokonania rezerwacji, oraz przede wszystkim data i godzina wpływu przelewu zadatku.
3. W skrajnym przypadku kolizji rezerwacji dokonanej o tym samym czasie - decyduje data i godzina wpłynięcia zadatku na nasze konto.
4. W skrajnym przypadku gdy domek jest już zajęty - może zostać przydzielony inny wolny domek (w miejscowości Kopalinio) o podobnym lub lepszym standardzie, lub ostatecznie gdy nie ma wolnych domków zwrócony zadatek.
5. Samo zgłoszenie rezerwacji w odróżnieniu rezerwacji nie jest wiążące. Zgłoszenie staje się rezerwacją w chwili wpływu środków na nasze konto i upływie max 7 dni roboczych.
6. Rezerwacja może zostać przez nas anulowana do 7 dni - gdyż jest to maksymalny czas przewidziany na otrzymanie przelewu.
7. W przypadku rezerwacji anulowanej przez DomkiKopalino.pl kwota zadatku jest zwracana. W przypadku rezerwacji anulowanej przez Klienta kwota zadatku nie jest zwracana.
8. Do 7 dni od wpłaty kwoty rezerwacji (zadatku) klient otrzymuje na e-mail potwierdzenie rezerwacji i jest to podstawą do wynajęcia domku. W przypadku wątpliwości obowiązuje dowód osobisty lub inny dokument tożsamości zawierający dane zgodne z danymi przelewu zadatku. Wpłaty zadatków (rezerwacji) na ostatnią chwilę proszę ustalać telefonicznie.
9. Na podany przy rezerwacji adres e-mial system rezerwacji wyśle dane do przelewu : mBank. Nr konta: 85 1140 2004 0000 3002 3177 0536. Odbiorca: Maja Karpińska, Adres: UL. Szeroka 61/63/m3. Gdańsk 80-835. Kwota: 600 PLN. Tytuł: Zadatek. . W przypadku nie otrzymania e-miala potwierdzającego otrzymanie przez nas wpłaty zadatku (rezerwacji) prosimy o kontakt telefoniczny nr tel: +48 503 109 715,  oraz tel: +48 511 460 461.